fbpx Noodprocedure zomeraanbod | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Noodprocedure zomeraanbod

Samen met de Ambrassade werkten we aan een stappenplan en noodprocedure voor het zomeraanbod. De stappen zijn gebaseerd op de noodprocedure die VVSG opmaakte voor kinderopvang en werden afgestemd met VDS. Het document geeft je een houvast in de voorbereiding van de zomer. je kan er ook het stappenplan in posterformaat downloaden.

Tips voor lokale besturen

Ben je zelf organisator van jeugdaanbod?

Informeer je animatoren of begeleiders over het stappenplan bij zieke deelnemer of hang het uit in je (bege-)leidingslokaal. VDS maakte een vereenvoudigde versie (A3) om op te hangen.

- Heb bij de inschrijvingen aandacht voor goede informatie over de deelnemersvoorwaarden uit de generieke richtlijnen. Stel een medische fiche op waarmee je enkel de nodige gegevens opvraagt (binnen de GDPR-regelgeving).

Deelnemersvoorwaarden uit de generieke richtlijnen:
"Risicogroepen en ziekte: Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan. De voorwaarden:
• Behoort een deelnemer tot een risicogroep of heeft die een chronische ziekte? Dan mag die meedoen aan de activiteit of het kamp: (a) als hij/zij toestemming heeft van de ouders/voogd. Bij een chronische ziekte die onder controle is door medicatie volstaat een ondertekende medische fiche en (b) mits toestemming van een behandelende (huis)arts.
• Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enz."

 

- Duid een (medisch) contactpersoon aan die de symptomen beter kan inschatten en de andere animatoren of begeleiders bijstaat. Dit kan je hoofdanimator, jeugdconsulent, sportpromotor … zijn. Deze persoon vormt het contact tussen de groep/bubbel, ouders en huisarts etc. wanneer een deelnemer ziek is. Hij/zij hoeft geen medische achtergrond te hebben maar moet snel contact kunnen opnemen met de betrokkenen.

- Zorg dat je de contactgegevens van de huisarts in de buurt, huisartsenwachtpost of dokter van wacht binnen handbereik hebt. Hang de contactgegevens op in je (bege-)leidingslokaal naast het stappenplan.

- Voorzie een goede quarantaineruimte in een lokaal of in een extra tent. Een kindvriendelijke quarantaineruimte bevat een plek om te rusten, wat speelmateriaal om met een begeleider en/of alleen zich te kunnen bezighouden. Hou er rekening mee dat het materiaal allemaal makkelijk te ontsmetten moet zijn nadien. Het is belangrijk dat een vermoedelijk zieke kind – afhankelijk van de leeftijd – goed begeleid wordt, spreek dus op voorhand af wie bij een kind blijft. Eén quarantaineruimte per locatie volstaat, geen noodzaak per bubbel. Let wel: Als er plots 2 vermoedelijk zieken zijn uit 2 verschillende bubbels, breng je hen niet samen in 1 lokaal. In dat geval  moet er ad hoc een kindvriendelijke quarantaineruimte  bij ‘gemaakt’ worden, bv speel lokaal opofferen…

- Maak een communicatieplan op waarin je beschrijft welke stappen moeten ondernomen worden en welke actoren moeten gecontacteerd worden in geval van (vermoeden van) een ziek kind. Wie heeft welke taak? Hoe krijg je de juiste informatie bij de betrokken personen?

Ontvang je kampgroepen op je grondgebied?

- Leg geen extra (onnodige) regels op. Hou je aan de richtlijnen van de federale overheid. 

- Zorg voor één contactpersoon vanuit het lokale bestuur waarbij de groepsverantwoordelijke terecht kan en een goede communicatie met de bezoekende kampgroepen. Neem vooraf even contact op of plan een coronaproof kampbezoekje. Zo weten de groepen het lokale bestuur ook te vinden in het geval dat nodig is. Meer tips over een bevorderende samenwerking tussen de gastgemeente, uitbater en bezoekende groep vind je in het kampcharter.

Wees geïnformeerd over de (contactgegevens van de) dokter van wacht, huisartsenwachtpost, huisartsen in de buurt en andere medische diensten. Brief de bezoekende kampgroepen correct.

- In geval van een extreme noodsituatie moet snel gehandeld kunnen worden (naar analogie met voedselvergiftiging of bacteriële besmetting op kamp). Ben je hierop voorbereid als gemeente? Heb je een nood(interventie)plan en communicatieplan klaar? De nationale jeugdwerkkoepels werken graag nauw samen in dergelijke situaties.

Soontjens
Wim
Breed Jeugdbeleid
03 740 76 41

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief