fbpx Registreer je voor de Buitenspeeldag | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Registreer je voor de Buitenspeeldag

Home|Boost je kennis|365 dagen buiten spelen|Buitenspeeldag|Registreer je voor de Buitenspeeldag

Organiseer jij de Buitenspeeldag in jouw gemeente?

Vooraleer je je kandidaat stelt als gemeente of als organisatie, raden we je aan om eerst de deelnamevoorwaarden door te lezen. Check ook of je voldoende volk op de been kan brengen en hoe ver je budgettair kan springen want vanuit de Buitenspeeldag worden er geen subsidies ter beschikking gesteld en we verwachten dat deelname aan de Buitenspeeldag gratis is.

Twijfel je of je in aanmerking komt om als organisatie of als gemeente om deel te nemen, contacteer ons via info@buitenspeeldag.be

Ik organiseer als gemeente de Buitenspeeldag

Ik organiseer als vereniging de Buitenspeeldag

Ik organiseer als gemeente de Buitenspeeldag

Registreer je

Om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag moet het College van Burgmeester en Schepenen van jouw gemeente zich principieel akkoord verklaren om deel te nemen aan de Buitenspeeldag. Bezorg ons een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waaruit duidelijk blijkt dat het College van Burgemeester en Schepenen zich akkoord verklaart om deel te nemen, en zich akkoord verklaart met de deelnamevoorwaarden:

 • De gemeente organiseert op de Buitenspeeldag (21 april 2021) tussen 13u00 en 17u00 actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren die gratis toegankelijk zijn
 • De Buitenspeeldag is opvallend en nadrukkelijk aanwezig in de gemeente/stad via een lokale communicatie- en promotiecampagne
 • De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag
 • De deelnemers aan de Buitenspeeldagactiviteiten zijn verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Je stuurt de kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen naar Buitenspeeldag 2021, Bataljong vzw, Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen of via mail naar info@buitenspeeldag.be.

Registreer je via het digitale inschrijvingsformulier en bezorg ons de kopie van de beslissing van het college.

Wie organiseert?

Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring geeft om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag, zijn er drie mogelijkheden.

De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten
 • Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om op de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten te organiseren in het kader van de Buitenspeeldag.
 • Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
De organisatie gebeurt door niet-gemeentelijke diensten
 • Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht of toestemming aan een niet-gemeentelijke dienst of organisaties (wijkcomite, oudervereniging, ...) om op de Buitenspeeldag 1 of meerdere open spel- en/of sportactiviteiten te organiseren in het kader van de Buitenspeeldag.
 • Deelnemers aan de activiteiten moeten verzekerd worden via een polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De organisatie gaat na of ze kunnen vallen onder de gemeentelijke polis, dan wel of ze een eigen polis dienen af te sluiten.
De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten in samenwerking met niet-gemeentelijke diensten
 • Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om op de Buitenspeeldag één of meerdere spel- en/of sportactiviteiten in samenwerking met 1 of meerdere niet-gemeentelijke diensten en/of organisaties te organiseren in het kader van de Buitenspeeldag.
 • Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Verenigingen en/of organisaties

Jouw gemeente organiseert geen Buitenspeeldag?

Neem eerst even contact op met je jeugddienst om te kijken of er vanuit de gemeente een Buitenspeeldag georganiseerd wordt. Als het College van Burgemeester en Schepenen geen goedkeuring geeft aan de deelname aan de Buitenspeeldag, kunnen niet-gemeentelijke organisaties en/of verenigingen toch deelnemen aan de Buitenspeeldag op voorwaarde dat:

 • De vereniging en/of organisatie organiseert op de Buitenspeeldag tussen 13u00 en 17u00 actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren die gratis toegankelijk zijn.
 • De Buitenspeeldag is opvallend en nadrukkelijk aanwezig in de gemeente/stad via een lokale communicatie- en promotiecampagne
 • De vereniging en/of organisatie gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • De vereniging en/of organisatie beschikt over de nodige toelatingen om gebruik te maken van de openbare ruimte
 • De vereniging en/of organisatie verzekert de deelnemers aan de Buitenspeeldag via de hiervoor gebruikelijke eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
 • De vereniging en/of organisatie brengt de gemeente officieel op de hoogte van haar deelname aan de Buitenspeeldag
 • De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag.

Registreer je

Registeer je via het digitale inschrijfformulier en bezorg ons de ingevulde principeverklaring.

Verenigingen en/of organisaties gebruiken hiervoor het model principeverklaring

Download het model principeverklaring organisatie (pdf)

Je stuurt de principeverklaring naar Buitenspeeldag 2021, Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen of via mail info@buitenspeeldag.be.

Allonsius
Cara
Stafmedewerker vrije tijd
03 740 76 45

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief