fbpx Vrije tijd voor anderstalige nieuwkomers | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrije tijd voor anderstalige nieuwkomers

Home»Boost je kennis»Jonge nieuwkomers»»Vrije tijd voor anderstalige nieuwkomers

Vrije tijd voor anderstalige nieuwkomers

 

Enkele algemene aanbevelingen

 • Vrije tijd is een basisbehoefte en geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om te ontspannen, een netwerk op te bouwen, zich thuis te voelen… Als lokaal bestuur ben je (mee) verantwoordelijk om dit kinderrecht te realiseren.
 • Hoe kijken nieuwkomers zelf naar vrije tijd? Wat betekent het begrip voor hen? Sport en expressie zijn makkelijker uit te leggen. Ons jeugdwerk is vaak iets bijzonder. Wij organiseren in een jeugdvereniging bv. ‘georganiseerd vrij spel’, dat is eigenlijk iets heel raars. Of we werken met strakke schema’s en concepten. Hoe leggen we het aanbod uit? Meedoen is geen verplichting. Bouw voldoende ‘rusttijd’ in.
 • Ga in gesprek met kinderen over wat ze graag willen en al deden in hun thuisland. Besteed hierbij voldoende aandacht aan sport en muziek/cultuur, ruimer dan speelplein en jeugdbeweging. De belangrijkste sporten in Oekraïne zijn turnen (vooral meisjes), voetbal, basket en boksen. Ga in dialoog met die clubs en verenigingen en ondersteun hen.
 • Vergroot je kennis en ondersteun vrijwilligers daar in. Zoek balans tussen ‘sensitiviteit’ voor het vluchtverhaal van het kind en de jongere, en besteed niet teveel aandacht aan het vluchtverhaal alleen. Neem angst weg bij de organisatie om iets fout te doen. Een kind is een kind. Spelen, sporten en musiceren zijn universeel.
 • Enkele tips omtrent de sensitiviteit rond het vluchtverhaal:
  • Let op met een machtsspel, een ‘legerdag’, activiteiten zoals lasershooten, enz.
  • Vraag niet zelf naar het vluchtverhaal in de schoot van de vrije tijd. Blok dat ook tijdig af als Vlaamse leeftijdsgenootjes er constant op terugkomen en over beginnen.
  • Zet in op wat bindt en zie het kind als een geheel van ‘eigenschappen’, niet enkel als ‘een vluchteling’.
  • Neem kinderen daarin mee, focus op samen spelen en ontmoeten, net zoals ze doen met andere kinderen.

Concreet materiaal

Vrijetijdsaanbod

 • In 2020 maakte Bataljong samen met het Agentschap Integratie en Inburgering de publicatie 'Vrije tijd: ook voor jonge nieuwkomers?' met inspirerende praktijken en aanbevelingen. Meer info en de publicatie downloaden kan via deze link.
 • Navigate You(th) is een project bij lokale besturen in de ruime Brusselse rand waarbij een team van ervaringsdeskundige toeleiders en vrijwilligers met jonge nieuwkomers op zoek gaan naar hun plekje in het vrijetijdsaanbod. Zij delen hun methodieken via een toolbox. Er zit onder meer een kleurplaat voor kinderen, fotomethodiek voor individuele jongere, spelmethodiek voor groep jongeren en poster in.
 • Bestel de begeleiderspocket 'aan de slag met nieuwkomers' (JES Academy). Hoe werk je met jongeren op maat, competentieversterkend en integraal? Daarnaast is er in de publicatie aandacht voor een veilige omgeving voor nieuwkomers, vrijwilligers en begeleiders; de begeleidersrol; wat een jonge nieuwkomer zo uniek en zo gewoon jong maakt; het organiseren van activiteiten; laagdrempelig jeugdwerk …

Jeugdwerk

 • Wereldspelers is een project van onder meer De Ambrassade en Tumult dat inzet op verbinding tussen jeugdwerk en jonge vluchtelingen.
 • VDS ontwikkelde de webpagina 'vluchtelingen op het speelplein'.
 • Via Tumult vind je meer informatie rond 'ook nieuwkomers helpen?'

Sport

 

Mortier
Emily
Projectmedewerker recht op vrije tijd

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief