fbpx Communiceren over jouw aanbod | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Communiceren over jouw aanbod

Home»Boost je kennis»Jonge nieuwkomers»STAP 5: Zorgen voor communicatie»Communiceren over jouw aanbod

Communiceren over jouw aanbod

De laatste stap, draait om communicatie over het aanbod. Je kan nog zoveel inspanningen ondernemen om vrijetijdskansen laagdrempelig te maken, een netwerk uit te bouwen,… als je niet communiceert over vrije tijd in jouw gemeente, is de kans klein dat je ook effectief impact zal realiseren.

Sta daarom stil bij communicatie en denk bijvoorbeeld na over jouw doelpubliek, over de zaken die gecommuniceerd moeten worden en kies een juiste communicatieweg. Hieronder gidsen we je langsheen de verschillende keuzes die je kan maken.

Waarover communiceer je best?

1. Breng vrijetijdskansen in de gemeente in kaart

Lijst voor jezelf op welke vrijetijdskansen in jouw gemeente aanwezig zijn. Denk breed en werk eventueel samen met andere vrijetijdsambtenaren of partners. Vrijetijdskansen kunnen georganiseerd worden door de gemeente of andere organisaties, maar vergeet zeker ook niet de speeltuintjes mee op te lijsten.

TIP: Kijk nog eens terug naar stap 1: “Breng jouw lokaal netwerk in kaart.”.

Vrije tijd stopt niet aan de gemeentegrenzen, kijk ook eens over het muurtje en werk eventueel samen met collega’s uit buurgemeenten om te communiceren over het aanbod.

2. Communiceer over praktische informatie

Naast vrijetijdskansen op te lijsten, kan je hier best ook praktische informatie aan koppelen. Denk bijvoorbeeld aan de doelgroep, locatie, het tijdsstip, informatie over inschrijvingen en de kostprijs. Anticipeer ook op mogelijke drempels, vermeld bijvoorbeeld sociale tarieven of geef aan welke bushaltes in de buurt aanwezig zijn.

Maak keuzes, als je teveel informatie meegeeft zal deze mogelijks verloren gaan. Denk eerder aan mogelijkheden om “door te klikken” naar extra informatie wanneer er interesse is in de vrijetijdskansen. Communiceer ook voorspelbaar, hanteer bijvoorbeeld telkens dezelfde volgorde (bijv. doelgroep – locatie – kostprijs) of gebruik “€” in plaats van “euro” zodat het direct duidelijk is dat het gaat over de kostprijs.

TIP: Kijk nog eens terug naar stap 2: “Haal kennis uit jouw netwerk.” waar je een handige vragenlijst voor organisaties terugvindt.

3. De meerwaarde van vrije tijd

Vergeet tot slot ook niet om naast praktische informatie ook de meerwaarde van vrije tijd mee te geven en stil te staan bij culturele opvattingen over vrije tijd. Speelpleinwerk met jonge animatoren is bijvoorbeeld niet in alle landen gekend, leg daarom goed uit hoe vrije tijd in Vlaanderen en Brussel georganiseerd wordt en waarom het belangrijk kan zijn om deel te nemen aan vrijetijdskansen.

 • Op de website van Stad Mechelen vind je naast informatie over de jeugdbewegingen ook een antwoord op “Wat is de jeugdbeweging?”.
 • VDS vertaalde uitleg over het wat speelpleinwerk is (inclusief een filmpje) in het Oekraïens. 

Naar wie richt je jouw communicatie?

Kinderen en jongeren zelf

Het klinkt misschien logisch, maar kinderen en jongeren kiezen in de eerste plaats zelf of ze een bepaalde vrijetijdskans leuk vinden. Laat hen dan ook kennis maken met de vrijetijdskansen, zorg ervoor dat ze goed begrijpen wat een bepaalde activiteit inhoudt. Soms zorgt onwetendheid voor terughoudendheid. Zorg er daarom voor dat ze weten waar ze zich aan kunnen verwachten. Bij oudere jongeren is ook praktische informatie belangrijk, zij kunnen hier zelfstandig over communiceren naar hun ouders toe, maar hebben ook mee vrijheid om hun eigen tijd in te vullen.

Ouders

Ook voor ouders is het belangrijk om informatie te krijgen over de inhoud maar ook de praktische kant van vrijetijdskansen. Vergeet bij deze doelgroep ook zeker niet aandacht te leggen op bijvoorbeeld de meerwaarde van vrije tijd.

Brugfiguren, organisaties,…

Breng ook brugfiguren en brugorganisaties op de hoogte. Zij kunnen de brug vormen naar de doelgroep die je wenst te bereiken en botsten misschien zelf op vrijetijdsvraagstukken waar ze via jou een antwoord op kunnen bieden. Denk ook niet enkel aan expliciete brugfiguren, maar neem ook eens contact op met de school bijvoorbeeld. Een leerkracht is voor vele ouders een vertrouwd gezicht, wanneer deze ook informatie kan geven over de lokale sportclub of jeugdbeweging vormt dit zeker een meerwaarde.

TIP: Kijk nog eens terug naar stap 1: “Breng jouw lokaal netwerk in kaart.” voor een overzicht van mogelijke partners.

Hoe pak je dat aan? Teken jouw communicatieplan uit!

Zoals altijd kan het ook hier handig zijn om even te polsen bij de verschillende doelgroepen waar ze zelf nood aan hebben. Denk daarnaast ook na over hoe je efficiënt kan communiceren. Maak bijvoorbeeld gebruik van reeds bestaande kanalen of gebruik deze ten minste als toeleiding naar jouw eigen communicatiemethode (bijv. op de info-avond voor jonge nieuwkomers deel je een flyer uit).

Zorg voor een format waar je op kan terugvallen

Voorzie op een website, in een folder,… een volledig overzicht van vrijetijdskansen. Hier kan je telkens op terugvallen wanneer je bijvoorbeeld langsgaat bij anderen, een vrijetijdsbeurs organiseert,…

In Brugge werd vanuit de cluster vrije tijd ingezet op het toeleiden van nieuwkomers naar het vrijetijdsaanbod vanuit een speciaal opgerichte task force naar aanleiding van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. In Brugge worden zo'n 500 Oekraïners opgevangen, waarvan zo'n 140 kinderen, zowel in gastgezinnen als via het OCMW.
Ze ontwikkelden er een boekje in samenwerking met andere betrokken diensten zoals OCMW, sportdienst, dienst cultuur, jeugddienst, diversiteitsdienst. In dit boekje vind je ook een link naar de website
 waar een volledig overzicht van alle verenigingen in Brugge is te vinden. Benieuwd naar het boekje? Klik hieronder dan even door! 

Communicatie via brugfiguren en of andere vindplaatsen

We bespraken het daarnet al bij mogelijke doelgroepen, vergeet hen dan ook niet bij het uitwerken van een communicatiestrategie. Je kan ervoor zorgen dat jouw boodschap vlotter verspreid wordt door aan deze personen gericht informatie mee te geven die zij makkelijk verder kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan een flyer, een vast tekstje,…

Laat ze ervan proeven!

Breng de vrijetijdskansen naar kinderen en jongeren, zo krijgen ze een beter beeld van wat ze kunnen verwachten en worden ze geprikkeld om verder deel te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van vrijetijdsbeurzen, maar communiceer bijvoorbeeld ook over testmomenten in de verenigingen of organiseer als gemeente een testweekend waar verschillende verenigingen aan deelnemen. Daarnaast kunnen via de school of tijdens de zomerschool ook initiaties worden aangeboden aan kinderen en jongeren.

Breng ze ernaar toe

Soms is het nog te spannend of te moeilijk om zelf de stap te zetten naar vrijetijdskansen, daarom kan je ook activiteiten organiseren waarbij samen met kinderen en jongeren naar vrijetijdskansen wordt gegaan, bijvoorbeeld na schooltijd. Groep Intro werkte in Dendermonde bijvoorbeeld een taxi-werking uit waarbij ze jongeren na schooltijd op woensdag naar het vrijetijdsaanbod in de buurt brachten.

Breng ze samen

Bestaande groepen kinderen en jongeren kan je ook laten ontmoeten met elkaar om op die manier hun ervaringen met vrijetijdskansen uit te breiden. Op deze webpagina van Komaf lees je tips over hoe je zo’n ontmoeting kan opzetten en ontdek je enkele goede voorbeelden.

Vrijwillige buddy’s

Een buddy is iemand die een (jonge) nieuwkomer kan wegwijs maken in de buurt. Meer informatie over algemene buddytrajecten vind je via deze pagina. Ook met jongeren kunnen zo’n buddytrajecten worden opgestart, waardoor de link naar de vrije tijd vlotter gelegd kan worden. Zo kunnen jongeren een buddy worden voor een jonge nieuwkomer die mee naar diens hobby wil gaan.

Zo organiseert Tumult in samenwerking met Groep Intro in de regio Mechelen Weg-Wijzers waarbij twee vrijwilligers (één met een nieuwkomersachtergrond en één met kennis van het Vlaamse vrijetijdslandschap) samen op bezoek bij jonge nieuwkomers. Eénzelfde concept wordt georganiseerd in Gent onder de naam Komeet Gent.

Leg de link met verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

De afgelopen jaren ondersteunde de Vlaamse overheid 19 projecten die de verbinding leggen tussen het jeugdwerk en kinderen en jongeren die hier nu nog moeilijker toegang toe krijgen, zoals bijvoorbeeld jonge nieuwkomers. Het expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School van Karel De Grote hogeschool voert onderzoek naar deze projecten en zal op het einde van het project (juni 2023) hierover ook een rapport opstellen.

Bekijk zeker ook de presentaties die over dit project werden gegeven tijdens het lanceringsmoment van Komaf.

Wij stelden enkele vragen aan Sanae, verbindingsambassadeur bij PIN vzw, over zijn job, je leest het interview hieronder.

  • Wat is jouw taak?
   Mijn taak binnen PIN vzw is toeleider voor het project "Kinderen en jongeren toeleiden naar vrije-tijd" voor 3 verschillende gemeente. O.a. Beersel, Halle en Sint Pieters Leeuw
  • Hoe pak jij dat aan? 
   Via mijn collega's van de onthaalgesprekken, krijg ik lijsten met namen van gezinnen die net verhuisd zijn naar hun nieuwe gemeente. Ik bel ze op en organiseren een huisbezoek (of online of nog een gesprek bij ons op kantoor). Tijdens het huisbezoek ga ik in gesprek met ouders en kinderen voor de geschikte hobby te zoeken. Zij mogen er 3 doorgeven. Nu pas begint mijn opzoekwerk. Ik zoek de ideale hobby, locatie, wanneer, lidgeld, enz... Dit geef ik door aan de ouders. Als ze akkoord zijn, dan pas regel ik een testmoment. Wij kunnen altijd meegaan op testmoment. Als het kindje het leuk heeft gehad dan doen wij de inschrijving. Na een paar weken, bellen we terug om wat feedback te krijgen. 
  • Welke drempels ervaren gezinnen in hun toeleiding naar vrijetijdskansen?
   Vervoer is soms een probleem. Daarom kijken wij eerst ook naar het dichtstbije. En als het nog moeilijk is kijken we eventueel of ze mee kunnen rijden met buren. Het financiële is ook een groot drempel. Hier promoten wij altijd de Kompas/Uitpas (verminderingstarief). Wij geven ook als tips dat enkele mutualiteiten een terugbetaling geeft. Of nog even kijken met het OCMW als ze in aanmerking komen. 
  • Hoe gaan de verenigingen waar jij kinderen en jongeren naartoe leidt om met hun nieuw lid?
   Wij zijn de eerst contact met de verenigingen. Ze zijn altijd open voor nieuwe leden. We proberen ook te helpen met de inschrijving. Om het vooraf in te vullen bv., op tijd aankomen. De filosofie van de club probeer ik uit te leggen om problemen te vermijden. En dit lukt wel. Verenigingen zijn tevreden, ouders, kindjes dus wij ook.
  • Wie is jouw voornaamste doelgroep? Eerder jonge kinderen of tieners? Zie jij hierin een verschil?
   Mijn doelgroep is van 4 jaar tot 18 jaar. Maar de meeste kinderen die echt enthousiast zijn, zijn de jongeren van 4 tot 13 jaar. Na 13 jaar is het moeilijk om een kindje mee te nemen in ons project omdat die nu gewoon is van chillen met vrienden en op social media te blijven. Hier willen ze echt met hun eigen vrienden blijven.
  • Vind je altijd de geschikte koppeling tussen een kind of een jongere en een activiteit?
   Het meeste wel, omdat zij kiezen voor hun ideale hobby. Omdat ze toch wel 3 keuzes geven en als de eerst niet leuk is gaan we naar de volgende. 
  • Wat vind je het meest frustrerende/moeilijke aan jouw job?
   Wanneer het aanbod in de gemeente niet bestaat. Kan zijn dat we ze aanraden om naar een buurgemeente te gaan maar dat creëert nog drempels erbij. Of gewoon geen plaats meer. En hier moeten we wachten tot het volgende seizoen. 
  • Kan je één succesverhaal kort met ons delen?
   Zeker! Hier spreek ik van 3 zussen (4 jaar, 7 en 9 jaar). Mama was net nieuw in de gemeente en zocht eerst opvang tijdens de zomervakantie. De kinderen mochten zich inschrijven om naar het speelplein te gaan. Later belde mama terug om ze in te schrijven voor een sportactiviteit. Wij hebben een testmoment kunnen regelen voor de 3 meisjes om te gaan turnen. Hopelijk waren we mevrouw aan het ondersteunen met het vertalen van de inschrijvingsprocedures. Wij hebben de 3 meisjes samen kunnen inschrijven (online) en de betaling ook. Nu moeten we even goed inpassen in de planning omdat ze niet op dezelfde tijdstip beginnen. Dit heb ik ook goed kunnen toelichten voor haar planning. De 3 meisjes zijn nog steeds ingeschreven. Ondertussen hebben we de UITPAS kunnen promoten en aanmaken. De meisjes gaan regelmatig met hun papa zwemmen en betalen geen volle pot maar met kansentarief.
  • Wat is jouw gouden tip voor jeugdambtenaren?
   Een luisterend oor! Wees aandachtig voor de noden van het kindje maar ook van de ouders! 

  Vanuit een intergemeentelijke samenwerking op vlak van integratie organiseren de gemeentes Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde van november tot juni 2023 Oekraïne Ateliers. Dit zijn thematische informatiemomenten die maandelijks afwisselend in de verschillende gemeenten worden georganiseerd. De organisatie wordt getrokken door een verbindingsambtenaar. Niet alleen vormen deze momenten kansen tot toeleiding naar eerstelijnspartners, ook zorgen deze momenten voor sociale steun en vinden de nieuwkomers op deze manier ook ondersteuning bij elkaar. Daarnaast vinden ze vlotter een aanspreekpunt voor vragen. De thema’s lopen sterk uiteen van onderwijs tot huisvestiging of psychosociale steun, maar ook vrije tijd. Telkens wordt er ook beroep gedaan op partners, mogelijks ook de verschillende jeugddiensten, aangezien zij over de juiste expertise bezitten. En tot slot organiseren ze kinderanimatie tijdens deze momenten waarbij kinderen kunnen kennis maken met het aanbod van verschillende lokale verenigingen. Meer informatie via deze website: 🌐.

  Mortier
  Emily
  Projectmedewerker recht op vrije tijd

  Contacteer ons

  Bataljong vzw
  Ossenmarkt 3
  2000 Antwerpen
  03/821.06.06
  info@bataljong.be

  Volg Bataljong

  Nieuwsbrief