fbpx Masterplan diversiteit | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Masterplan diversiteit

Home|Boost je kennis|Brede jeugdwerkondersteuning|Diversiteit in het jeugdwerk|Masterplan diversiteit

Masterplan diversiteit

Op 23 februari 2018 lanceerden minister Sven Gatz, het departement CJM, Bataljong en de brede jeugdwerksector het Masterplan diversiteit in / en het jeugdwerk. Het masterplan moet dingen duurzaam in beweging zetten. Het overstijgt de huidige legislatuur en bevat een waslijst van ambitieuze acties rond diversiteit, zowel naar kinderen en jongeren toe als meer specifiek in het jeugdwerk zelf.
Hoewel het masterplan een gezamenlijk engagement is van de jeugdsector en de Vlaamse overheid, worden ook lokale overheden en eventuele andere actoren uit het middenveld, andere sectoren of andere beleidsniveaus uitgenodigd zich te engageren en acties te formuleren.

Voor diverser en toegankelijker jeugdwerk

Vlaanderen is al jaren een internationale pionier als het op jeugdwerk aankomt

1 miljoen kinderen en jongeren zijn actief in het jeugdwerk: met meer dan 5.000 lokale jeugdwerkinitiatieven en 100 jeugdorganisaties die ondersteund worden op Vlaams niveau. Het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel blijft groeien, zowel in bereik als in steeds diverser wordende vormen van jeugdwerk, met als doel zo veel mogelijk kinderen en jongeren te versterken.

Maar het kan nog beter

Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren met een lagere opleiding en jongeren met een migratieachtergrond minder deelnemen aan het jeugdwerk. Ook kinderen en jongeren in opvangcentra, met een handicap of onder psychiatrische begeleiding en kinderen en jongeren uit armere gezinnen vinden moeilijker de weg naar het jeugdwerk. Er liggen ook heel wat kansen om grotere jeugdwerkorganisaties te laten samenwerken met nieuwe vormen van jeugdwerk.

Initiatieven en projecten: van visienota tot masterplan

Minister Sven Gatz, De Ambrassade, Bataljong en de jeugdwerksector slaan de handen in elkaar om hier werk van te maken. Diversiteit is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in de sector. Dat blijkt uit de vele initiatieven en projecten die de laatste jaren werden opgezet.

  • Vanuit die expertise schreef de Vlaamse jeugdwerksector in samenwerking met De Ambrassade & Demos een Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk.
  • Met het #Burgerkabinet ‘Geef mee kleur aan jeugd’ toonde ook de minister zijn engagement en interesse voor het thema.
  • Dat engagement werd nog sterker toen hij op de Rondetafel Diversiteit in/en het jeugdwerk in gesprek ging met een honderdtal jeugdwerkers uit allerhande jeugdwerkorganisaties.
  • Dat gezamenlijke traject heeft gezorgd voor het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk.

Dag van de diversiteit

Het Masterplan wordt jaarlijks geüpdatet naar aanleiding van de jaarlijkse Dag van de Diversiteit. De eerste dag van de diversiteit (23 februari 2018) was een belangrijke dag voor àlle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. Het Masterplan werd die dag gelanceerd met de duidelijke doelstelling om meteen 3 mooie jaren te werken aan een samenleving waarin jeugdwerk àlle kinderen en jongeren laat genieten van de kracht van jeugdwerk. Door drempels te verlagen en ontmoeting te stimuleren. Zodat alle kinderen en jongeren genieten van vriendschap, kansen, ruimte om te experimenteren met vallen en opstaan, spelen, debatteren en zo veel meer.

 

‘Ik wil een jeugdwerkveld dat alle andere sectoren de weg blijft wijzen naar een samenleving waar iedereen welkom is om mee te doen en waar diversiteit een werkwoord is.’
Sven Gatz
Minister van jeugd

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief