fbpx Buitenspeeldag: registratie en voorwaarden | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Buitenspeeldag: registratie en voorwaarden

Home»Boost je kennis»365 dagen buiten spelen»Buitenspeeldag»Buitenspeeldag: registratie en voorwaarden

Buitenspeeldag: registratie en voorwaarden

Vooraleer je je kandidaat stelt als gemeente of als organisatie, raden we je aan om eerst de deelnamevoorwaarden door te lezen. Check ook of je voldoende volk op de been kan brengen en hoe ver je budgettair kan springen, want vanuit de Buitenspeeldag worden er geen subsidies ter beschikking gesteld en we verwachten dat deelname aan de Buitenspeeldag gratis is. Ook in 2022 zal het geen Buitenspeeldag zijn zoals we al jaren kennen. Maar we blijven ons inzetten om zoveel mogelijk kinderen en jongeren buiten te laten spelen. Voor inspiratie om ook in deze tijden er een geweldige editie van te maken, kan je hier een kijkje nemen. 

Twijfel je of je in aanmerking komt om als organisatie of als gemeente om deel te nemen, contacteer ons via info@buitenspeeldag.be

Ik organiseer als gemeente de Buitenspeeldag

Ik organiseer als organisatie de Buitenspeeldag

Ik organiseer als gemeente de Buitenspeeldag

Wie organiseert?

Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring geeft om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag, zijn er drie mogelijkheden.

De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten
 • Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten te organiseren.
 • Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
De organisatie gebeurt door niet-gemeentelijke diensten
 • Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht of toestemming aan een niet-gemeentelijke dienst of organisaties (wijkcomite, oudervereniging, ...) om op in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere open spel- en/of sportactiviteiten te organiseren.
 • Deelnemers aan de activiteiten moeten verzekerd worden via een polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De organisatie gaat na of ze kunnen vallen onder de gemeentelijke polis, dan wel of ze een eigen polis dienen af te sluiten.
De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten in samenwerking met niet-gemeentelijke diensten
 • Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten in samenwerking met 1 of meerdere niet-gemeentelijke diensten en/of organisaties te organiseren.
 • Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Voorwaarden en registratie

Om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag moet het College van Burgmeester en Schepenen van jouw gemeente zich principieel akkoord verklaren om deel te nemen aan de Buitenspeeldag. Bezorg ons gerust een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waaruit duidelijk blijkt dat het College van Burgemeester en Schepenen zich akkoord verklaart om deel te nemen, en zich akkoord verklaart met de deelnamevoorwaarden:

 • Doe het buiten.
 • De gemeente organiseert in teken van de Buitenspeeldag (woensdag 20 april 2022) activiteiten die buitenspelen promoten. Dit kunnen actieve speel-en/of sportactiviteiten zijn in de openbare ruimte of in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren, die gratis toegankelijk zijn. Lokale besturen kunnen ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente.
 • De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • Indien de gemeente activiteiten organiseert op de Buitenspeeldag waar kinderen en jongeren samen aan deelnemen, zijn de deelnemers verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Dit omvat dus niet de initiatieven die kinderen, jongeren en hun ouders zelfstandig kunnen doen.

Registreer je via het formulier hieronder.

Stuur gerust een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen via mail naar info@buitenspeeldag.be of per post naar Buitenspeeldag 2022, Bataljong vzw, Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen.

Ik organiseer als organisatie de Buitenspeeldag

Jouw gemeente organiseert geen Buitenspeeldag?

Neem eerst even contact op met je jeugddienst om te kijken of er vanuit de gemeente een Buitenspeeldag georganiseerd wordt. Als het College van Burgemeester en Schepenen geen goedkeuring geeft aan de deelname aan de Buitenspeeldag, kunnen niet-gemeentelijke organisaties en/of verenigingen toch deelnemen aan de Buitenspeeldag op voorwaarde dat:

 • De organisatie organiseert in het kader van de Buitenspeeldag (woensdag 20 april 2022) één of meerdere actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren die gratis toegankelijk zijn. De organisator kan ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente. 

 • De organisatie gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag. 

 • De vereniging en/of organisatie beschikt over de nodige toelatingen om gebruik te maken van de openbare ruimte. 

 • De vereniging en/of organisatie verzekert de deelnemers aan de Buitenspeeldag via de hiervoor gebruikelijke eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, indien het gaat om specifieke activiteiten op de Buitenspeeldag zelf.  

 • De vereniging en/of organisatie brengt de gemeente officieel op de hoogte van haar deelname aan de Buitenspeeldag. 

 • De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag. 

Voorwaarden & registratie

De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag zoals hierboven vermeld. 

Bezorg ons de ingevulde principeverklaring, waarin je verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden, via mail naar info@buitenspeeldag.be of per post naar Buitenspeeldag 2021, Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen.

Registreer je via het formulier hieronder.

Nog vragen? Contacteer het Buitenspeeldag secretariaat via info@buitenspeeldag.be. We helpen je graag verder!

De Craene
Cato
Regionale ondersteuning West-Vlaanderen
03 740 76 45

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief