fbpx Binnenkort een OverKophuis in jouw gemeente of regio? | Bataljong Overslaan en naar de inhoud gaan

Binnenkort een OverKophuis in jouw gemeente of regio?

OverKophuis: wat is dat? 

Een OverKophuis is een fijne plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terecht kunnen wanneer ze willen babbelen over kleine of grote zorgen. Samen met jongeren gaan OverKop-medewerkers op zoek naar wat hen kan helpen. De focus ligt op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Een thema dat belangrijker is dan ooit.

Een OverKophuis...

 • ... zet jongeren mee aan het stuur.
 • ... voorziet ruimte voor vrije tijd, ontspanning en ontmoeting tussen jongeren.
 • ... ondersteunt jongeren op vlak van mentaal welbevinden.
 • ... Legt de link met ondersteuning op vlak van andere levensdomeinen, zoals huisvesting, opleiding of werk.

Momenteel zijn er al 5 OverKophuizen in Vlaanderen: in Genk, Tienen, Mechelen, Gent en Oostende. 

OverKop

11 nieuwe Overkophuizen in Vlaanderen

Agentschap Opgroeien en minister van Welzijn Wouter Beke zorgen voor de uitbreiding én verankering van OverKop. 

 • Geselecteerde initiatieven komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van €100.000 per OverKophuis die wordt toegekend voor een duurtijd van 3 jaar. Na een positieve evaluatie kunnen middelen structureel en duurzaam verankerd worden. 
 • Er zijn verschillende werkingsgebieden afgebakend, waarbinnen telkens maximaal 1 OverKophuis gesubsidieerd kan worden. De werkingsgebieden komen overeen met de werkingsgebieden van Eén Gezin, Eén plan. 
 • Een OverKophuis moet op minstens één fysieke locatie binnen het werkingsgebied werkzaam zijn, maar dat kunnen er meer zijn (antennepunten).

Intekenen: wat zijn de voorwaarden?

 • Als lokaal bestuur kun je intekenen voor een OverKophuis. Een indiener moet een actor met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk zijn. De lokale besturen waar het OverKophuis (en eventuele antennepunten) zou komen, maken in elk geval minimaal deel uit van het OverKopnetwerk. Je speelt als lokaal bestuur dus een essentiële rol.
 • Andere partners die minimaal deel uitmaken van het OverKopnetwerk:
  • jeugd(welzijns)werk
  • geestelijke gezondheidsbevordering en -zorg
  • onderwijs
  • samenwerkingsverband en teamwerking één Gezin één Plan
  • CAW
  • ...

Deadline om subsidie-aanvraag in te dienen: 31 maart 2021. Momenteel is er al een vooraankondiging gelanceerd, de officiële oproep volgt nog.

Meer informatie is te lezen in de vooraankondiging van de subsidie-oproep.

OverKop

Kansen voor sterk beleid voor jonge inwoners

Wij roepen lokale besturen of jeugdregio's op om te onderzoeken of de aanvraag van een OverKophuis relevant is in hun gemeente. Een sterke werking van een OverKophuis zorgt mee voor de realisatie van een sterk beleid voor kinderen en jongeren. We sommen enkele elementen op die voor ons van belang zijn:

 • Het speelt in op een thema dat heel veel impact heeft op kinderen en jongeren: mentaal welbevinden. De coronacrisis heeft er meer dan ooit voor gezorgd dat dit thema brandend actueel is. Veel kinderen en jongeren voelen zich niet goed en hebben nood aan een werking zoals die van een OverKophuis. 
 • Het is een kans om actief outreachend aan de slag te gaan vanuit de doelgroep. 
 • Een OverKophuis biedt kans voor een regionale/intergemeentelijk samenwerkingsverband. Bekijk samen met buurgemeenten waar zo'n OverKophuis en eventuele antennepunten zouden kunnen komen. Een dossier waar verschillende lokale besturen hun schouders onder zetten, lijkt ons een sterker dossier. En ook logischer voor kinderen en jongeren, die op die manier minder (verplaatings)drempels ervaren. 
 • Het is een geïntegreerd verhaal, dat sectorale hokjes wegwerkt. Verschillende gemeentelijke diensten (jeugd, vrije tijd, welzijn, wonen...) en organisaties (jeugd(welzijns)werk, onderwijsactoren, CAW...) werken samen vanuit noden en behoeften van een doelgroep. De brede jeugdreflex in praktijk dus.
Verlinde
Tieme
Breed Jeugdbeleid
03 821 06 04

Contacteer ons

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
03/821.06.06
info@bataljong.be

Volg Bataljong

Nieuwsbrief